Czym się kieruję w pracy

Czym się kieruję w pracy 
Etyką zawodową, poufnością i szacunkiem do Ciebie.
Wiarą w Twoje zasoby i możliwości, takie jakie one są w danej chwili i takie, jakie mogą się ujawnić podczas coachingu.
Zaufaniem do Ciebie i  do wszystkiego, co się podczas sesji wydarza.
Przekonaniem, że to Ty masz w sobie odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i zasoby, by działać najlepiej jak możesz, a moją rolą jest podążać za Tobą i Cię w tym wspierać.
Intuicją, która prowadzi do tego, co jest w danym momencie najbardziej korzystne dla Ciebie i Twojego procesu – to pozwala zadać mocne pytanie, postawić wyzwanie, służyć jako katalizator.
Ciekawością i otwartością, które umożliwiają mi towarzyszenie Ci bez kierowania Tobą.