Moje wykształcenie

Kim jestem na poziomie zawodowym
15 lat doświadczenia:   Jestem psychologiem i certyfikowanym coachem, terapeutą,  absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, w trakcie certyfikacji w Instytucie Integralnej  Psychoterapii Gestalt. Od Od 2008 roku pracuję z klientami indywidualnie, od 2012 roku włączam w pracę podejście Zen Coachingu, superwizuję międzynarodową społeczność coachów, sama też korzystam z superwizji.  Specjalizuję się w pracy z ciałem i oddechem poprzez praktyki mindfulness, w rezyliencji czyli budowaniu szeroko pojętej odporności, w zarządzaniu stresem, w szybkim wsparciu psychologicznym.  Prowadzę szkolenia dla biznesu (między innymi dla firmy Selgros, Johnson&Johnson, Roland, McCormick, Accenture, Tmobile) z zakresu budowania kompetencji miękkich, skupiając się na komunikacji, motywacji, zarządzaniu zmianą.  Ciekawym aspektem mojej pracy jest wspieranie osób biegających w budowaniu prawidłowych nawyków w zakresie oddechu, świadomości ciała i właściwego rozciągania.

Ukończyłam studia psychologiczne na SWPS, specjalizując się w psychologii twórczości, treningu interpersonalnym i psychologii rozwoju. Pracę ze studium przypadku opracowałam w oparciu o założenia analizy transakcyjnej AT, a pracę magisterską pisałam z dziedziny psychologii rozwojowej człowieka. We współpracy z Laboratorium Psychoedukacji szkoliłam się z zakresu treningu interpersonalnego.

Wybrane ukończone kursy i szkolenia:                                                                kulturowe ramy zachowań społecznych, psycho- ​i socjolingwistyka, psychologiczne oddziaływania grupowe, psychologia komunikacji, psychologiczne zastosowania współczesnej wiedzy o mózgu, zarządzanie zmianą, psychologia twórczości, trening kreatywnego myślenia.

Trening interpersonalny oraz Grupy Otwarcia w Laboratorium Psychoedukacji
8xO – Zarządzanie stresem” – Wojciech Eichelberger
Advanced Zen Coaching Training – Kare Landfald
Neurobiology and Systemic Healing” – Sarah Peyton,
Courage works” i „Daring greatly” – Brene Brown,
Growing the Good” i „Resilience” – Rick Hanson
Shri Vivek Yoga – Jivan Vismay
Foundations of Mindfulness” – Elisabeth Slator
Family Constellations – Roger Marklund
Powięzi i otwieranie blokad” – Katarina Hellstrom i Maurizio
Mazzetto