Rezyliencja – warsztaty

Rezyliencja – co to takiego i dlaczego warto ją budować
Zapraszam Cię na warsztaty z budowania szeroko pojętej odporności psychicznej. Rezyliencja to klucz do życia w pełni, w spokoju, przepływie, zasobach. Uczymy się odporności, swoistej „sprężystości”, czyli umiejętności bycia przy sobie  powracania do siebie bez względu na okoliczności. Wiemy, że jedyne, co pewne to zmiana – dlatego tak ważne jest, byśmy umieli być plastyczni, elastyczni, sprężyści, nie poddający się niesprzyjającym warunkom. Uczymy się radzenia sobie z życiem, ze wszystkim, co nam ono niesie, a czynimy to płynnie, swobodnie, z zaufaniem. Wzmacniamy się ucząc się zarządzać swoją uwagą, myślami, emocjami, oddechem. Budujemy zasoby i umiejętności, które możemy stale wykorzystywać, a szczególnie w momentach trudnych czy wręcz kryzysowych. Potrafimy adaptować się i czerpać maksimum z tego, co jest, odnawiając siły.