O mnie

Psycholog, coach i trener szkoleniowy, superwizor w podejściu Zen Coachingu, tłumacz szkoleń w języku angielskim. 15 lat doświadczenia, ponad 1500 godzin udzielonych sesji, 130 godzin przeprowadzonych szkoleń. Pracuję w języku polskim i angielskim. Specjalizuję się w rezyliencji, psychologii pozytywnej, zarządzaniu stresem, pracy z ciałem i oddechem (w oparciu o praktykę Zen, Mindfulness, jogę) oraz neuropsychologii. Dzięki temu moi klienci przechodzą przez procesy wewnętrzne z poszerzoną świadomością, z aktywnymi zasobami, wdrażając wiedzę, umiejętności i wglądy w życie dbając o równowagę, dobrostan, ciało i oddech.

Jeśli tu jesteś, to zapewne szukasz wsparcia, pomocy, chcesz zmiany na lepsze. Jestem tu, by towarzyszyć Ci w podróży w głąb siebie i wspierać Cię na drodze prowadzącej do zmiany. Jestem, żeby pomóc Ci określić, czego chcesz i wytrwać w zamierzeniach. Jestem, by umożliwić Ci spojrzenie na siebie i swoje życie, na Twoje zasoby i możliwości. 

 

 

Posłuchaj, co mówię o Zen Coachingu w audycji Darka Niedzieskiego „Przestrzenie coachingu

AUDYCJA „PRZESTRZENIE COACHINGU” – ZEN COACHING

​Dlaczego jestem psychologiem i coachem
Jestem psychologiem, bo od zawsze fascynował mnie człowiek, jego wnętrze, rozwój, funkcjonowanie. Jestem coachem, bo wierzę w zmianę – zmianę, która daje nową jakość życia. Czasem wystarczy życzliwa obecność coacha, głębokie słuchanie i szczere, płynące z serca towarzyszenie drugiemu człowiekowi, by zaszła zmiana, mająca wpływ na całe życie.
Jestem coachem, bo chcę dawać Ci przestrzeń, gdzie jest miejsce na wszystko i gdzie można się odprężyć i przestać walczyć.
Wierzę, że głęboka przemiana zachodzi bez przemocy, nacisków i  wysiłku – potrzebujemy za to akceptacji, empatii i zrozumienia. Jestem życzliwym świadkiem, osobą towarzyszącą Ci na drodze ku zmianie, lustrem, w którym mogą się przejrzeć. Jednocześnie dbam o Twoje cele, o rozwój i stawianie kolejnych kroków – dlatego są wyzwania, przywoływanie zamierzeń i celów. Są pytania skupiające Twoją uwagę na tym, czego chcesz i jak zamierzasz dążyć do zmian. Są też różne zadania i praktyki, mające na celu obserwację siebie, wprowadzanie zmian, tworzenie okazji do nowych doświadczeń.
Jestem coachem, bo wierzę, że tu i teraz możemy dotrzeć do swoich zasobów i skutecznie z nich skorzystać od zaraz – a to oznacza znaczącą poprawę jakości życia i naszego dobrostanu. A kiedy nam dzieje się lepiej i żyjemy pełniej, świadomiej to przyczyniamy się do dobra dla naszych bliskich i dla osób wokół nas. Krok po kroku wszystko się zmienia. Chcę być częścią zmiany w tym świecie. Po prostu. 

Po co tu jestem
Jestem tu, by towarzyszyć Ci w podróży w głąb siebie i wspierać Cię na drodze prowadzącej ​ do zmiany. Chcę dzielić się z Tobą wiedzą i doświadczeniem poprzez bycie z Tobą w procesie coachingowym. 
Jestem ciekawa tego, kim jesteś w tym momencie swojego życia i dokąd zmierzasz, czego pragniesz w życiu i z czym się mierzysz.  Obecność, otwartość, empatia i głębokie słuchanie potrafią zdziałać cuda – taką przestrzeń pragnę Ci dać. Spotkamy się w równej, partnerskiej relacji, w której zdasz sobie sprawę, co się z Tobą dzieje, czego Ci potrzeba, co chcesz osiągnąć i jak. Jesteśmy tym, za czym w głębi duszy tęsknimy.
Jestem, by umożliwić Ci autorefleksję, poszerzenie perspektywy i zobaczenie nowych możliwości, a następnie wprowadzenie ich w życie.

 

Czym się kieruję w pracy coachingowej
Etyką zawodową, poufnością i szacunkiem do Ciebie.
Wiarą w Twoje zasoby i możliwości, takie jakie one są w danej chwili i takie, jakie mogą się ujawnić podczas coachingu.
Zaufaniem do Ciebie i  do wszystkiego, co się podczas sesji wydarza.
Przekonaniem, że to Ty masz w sobie odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i zasoby, by działać najlepiej jak możesz, a moją rolą jest podążać za Tobą i Cię w tym wspierać. 
Intuicją, która prowadzi do tego, co jest w danym momencie najbardziej korzystne dla Ciebie i Twojego procesu – to pozwala zadać mocne pytanie, postawić wyzwanie, służyć jako katalizator.
Ciekawością i otwartością, które umożliwiają mi towarzyszenie Ci bez kierowania Tobą.

Kim jestem na poziomie zawodowym
15 lat doświadczenia:   Jestem psychologiem i certyfikowanym coachem, absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Od 2012 roku pracuję w podejściu Zen Coachingu, udzielam sesji indywidualnych, superwizuję międzynarodową społeczność coachów, sama też korzystam z superwizji.  Specjalizuję się w pracy z ciałem i oddechem poprzez praktyki mindfulness, w rezyliencji czyli budowaniu szeroko pojętej odporności, w zarządzaniu stresem, w szybkim wsparciu psychologicznym.  Prowadzę szkolenia dla biznesu (między innymi dla firmy Selgros, Johnson&Johnson, Roland, McCormick) z zakresu budowania kompetencji miękkich, skupiając się na komunikacji, motywacji, zarządzaniu zmianą.  Ciekawym aspektem mojej pracy jest wspieranie osób biegających w budowaniu prawidłowych nawyków w zakresie oddechu, świadomości ciała i właściwego rozciągania.

Ukończyłam studia psychologiczne na SWPS, specjalizując się w psychologii twórczości, treningu interpersonalnym i psychologii rozwoju. Pracę ze studium przypadku opracowałam w oparciu o założenia analizy transakcyjnej AT, a pracę magisterską pisałam z dziedziny psychologii rozwojowej człowieka. We współpracy z Laboratorium Psychoedukacji szkoliłam się z zakresu treningu interpersonalnego.


Wybrane ukończone kursy i szkolenia:                                                                kulturowe ramy zachowań społecznych, psycho- ​i socjolingwistyka, psychologiczne oddziaływania grupowe, psychologia komunikacji, psychologiczne zastosowania współczesnej wiedzy o mózgu, zarządzanie zmianą, psychologia twórczości, trening kreatywnego myślenia.   

Trening interpersonalny oraz Grupy Otwarcia w Laboratorium Psychoedukacji
8xO – Zarządzanie stresem” – Wojciech Eichelberger
Advanced Zen Coaching Training – Kare Landfald
Neurobiology and Systemic Healing” – Sarah Peyton,
Courage works” i „Daring greatly” – Brene Brown,
Growing the Good” i „Resilience” – Rick Hanson
Shri Vivek Yoga – Jivan Vismay
Foundations of Mindfulness” – Elisabeth Slator
Family Constellations – Roger Marklund
Powięzi i otwieranie blokad” – Katarina Hellstrom i Maurizio
Mazzetto